27. PŘEZLĚTNA NJEDŹELA

„Hdyž přibliži so čas płodow […]“ 

(Mt 21,34)