PÓSTNY ČAS

„Lacaruso, pój won! A hnydom zemrěty wuńdźe, wobaleny na nohomaj a rukomaj z rubami, a jeho wobličo bě z pótnym rubiškom wobwite“

Jan 11,43b-44a