Swjedźeń Swjateje Swójby (Lk 2,41–52)

 1. „Jeho rodźićelej dźěštaj .......... do Jerusalema na jutrowny swjedźeń“ (2,41).
  A. kóžde lěto
  B. stajnje
  C. regularnje
 2. „Hdyž bě hólc .......... lět, putnikowaštaj po swjedźenskim wašnju“ (2,42).
  A. jědnaće
  B. třinaće
  C. dwanaće
 3. „Jako běchu dny nimo a wonaj so wróćeštaj, zwosta hólc Jězus w .........., jeho staršej pak to njepytnyštaj“ (2,43).
  A. Jerusalemje
  B. templu
  C. Swjatym měsće
 4. „Myslo, zo je wón mjez .........., dźěštaj jedyn dźeń puća a pytaštaj jeho mjez přiwuznymi a znatymi“ (2,44).
  A. krajenami
  B. wěriwymi
  C. putnikami
 5. „A njenamakawši jeho .......... do Jerusalema jeho pytać“ (2,45).
  A. chwataštaj  
  B. wróćištaj so
  C. dźěštaj

DJD