Lěto 586 do Chrystusa a Jerusalemski templ

W połojcy X. lětstotka do Chrystusa bu prěni Jerusalemski templ natwatrjeny. Z inicijatorom tuteho projekta bě sławny kral Salomon (1 Kral 5,19; 2 Chr 3,1-2). Při jeho natwarje skutkowaše něhdźe 200 000 dźěłaćerjow (1 Kral 5,27-32). Dźěło traješe sydom lět. Natwarjeny templ běše wokoło 30 m dołhi, 10 m šěroki a 15 m wysoki, kaž tež měješe tři rumnosće: předchód, swjate a najswjećiše městni (1 Kral 6,1 – 7,51).

Bohužel přetra wón jenož do 9. dnja měsaca Ab (juli/awgust) 586, jako bu přez Babylonske wójsko zničeny (2 Kral 25,8-9). To so sta před 2602 lětami.

Wot nětka nadeńdźemy w interneće jedyn film, kiž dokładnje rozprawja wo natwarjenju tuteho templa.

DJD