Interaktiwne putnikowanje po Swjatym kraju

Před krótkim předstajii turistiska firma Kenes Tours nowu technologiju, kiž rěka Vortex.

Z jeje pomocu zamóža turisća a putnicy interaktiwnje wšelakore městna Swjateho kraja wopytać.

Sam nastroj wobsteji z wěstych nawočow, z pomocu kotrychž je widźeć wopytane městno w kruhu 360 stopnjow, tuž ze wšitkich stronow.

Nic pak jenož to.

Nowostka tuteho projekta tči w tym, zo njewidźiš jenož starodawne rozpadanki, ale tež to, štož bu tehdom natwarjene.

Tuta technologija budźe cyle wěsće popularna a woblubowana mjez turistami a putnikami Swjateho kraja.

Na tajke wašnje móža woni hižo nětko měsće Cezareja a Akra wopytać.

Wjace k tomu tu.

DJD