SWJEDŹEŃ SWJATEJE SWÓJBY

„Hdyž běštaj Marija a Józef po Zakonju Knjeza wšitko dopjelniłoj, wróćištaj so do swojeho města Nazareta w Galileji“

(Lk 2,39)