WŠĚCH SWJATYCH

Zbóžni su chudźi po duchu, přetož jich je njebjeske kralestwo!

(Mt 5,3)