4. PŘEZLĚTNA NJEDŹELA

Jězus zastupi na sabaće do synagogi a wučeše

(Mk 1,15)