2. njedźela póstneho časa (Lk 9,28b-36)

 1. Dokal dźěše Jězus z wučomnikami, zo by so modlił?
  A. k jězorej
  B. na horu
  C. do doła
 2. Kelko wučomnikow wza Jězus sobu k modlenju?
  A. štyri
  B. tři
  C. pjeć
 3. Z kim rěčeše Jězus jako so modleše?
  A. z Jakubom a Symanom
  B. z Józefom a Mariju
  C. z Eliju a Mójzesom
 4. W kotrym měsće měješe Jězus smjerć přetrać?
  A. w Betlehemje
  B. w Jerusalemje
  C. w Kanje
 5. Za koho chcyše Pětr tři stany natwarić?
  A. za Jězusa, Jakuba a Jana
  B. za Jězusa, Eliju a Jakuba
  C. za Jězusa, Mójzesa a Eliju

Hana Barčowa