4. njedźela póstneho časa (Lk 15,1-3.11-32)

 1. Kajke přirunanje powě Jězus farizejam a pismawučenym?
  A. wo njepłódnym figowcu
  B. wo zhubjenej wowcy
  C. wo zhubjenym synu
 2. Kajke bě zadźerženje młódšeho syna napřećo swojemu nanej?
  A. pomhaše jemu doma pilnje dźěłać
  B. posłuchaše nana na słowo
  C. žadaše sej dźědźičny podźěl wot nana
 3. Kajke dźěło měješe młódši syn w cuzbje?
  A. přistajenje na jednej bance
  B. jako přewodnik swojeho knjeza na pućowanjach
  C. swinje pasć
 4. Što rozsudźi za sebje młódši syn, zo njeby wjace nuzu tradać trjebał?
  A. sej druhe dźěło pytać
  B. dale do swěta pućować
  C. so swojemu nanej wróćić
 5. Kak přija nan swojeho zhubjeneho syna po jeho nawróće?
  A. naswari jeho
  B. pósćele jeho zaso preč
  C. kaza jeho zdrasćić a kwasować

S. Chrystamarija