3. njedźela Adwenta (Jan 1,6-8.19-28)

 1. „Bě ………., wot Boha pósłany, jeho mjeno bě Jan“ (1,6).
  A. mužik
  B. muž
  C. čłowjek
 2. „Tón přińdźe na ………., zo by swědčił wo swětle, zo bychu wšitcy přez njeho wěrili“ (1,7).
  A. zemju
  B. swědčenje
  C. swět
 3. „Wón njebě ………., ale měješe wo swětle swědčić“ (1,8).
  A. swětło
  B. Messijas
  C. profet
 4. „A tole je Janowe swědčenje, hdyž pósłachu Židźa z ………. měšnikow a lewitow k njemu, zo bychu so jeho prašeli: Ty, štó sy?“ (1,19).
  A. Nazareta
  B. Jerusalema
  C. Betlehema
 5. „A wón wuzna a njezaprě, a wuzna: Ja njejsym ……….“ (1,20).
  A. Syn Boži
  B. Messijas
  C. Chrystus

Hańža Hadankec