4. njedźela Adwenta (Lk 1,26-38)

 1. „Ke knježnje, ………. z mužom mjena Józef, z Dawidoweho domu. A mjeno knježny bě Marija“ (1,27).
  A. zmandźelenej
  B. slubjenej
  C. spřećelenej
 2. „Wona pak so na te słowa ………. a přemyslowaše, kajki móhł to postrow być“ (1,29).
  A. stróži
  B. naboji
  C. zadźěwa
 3. „Marija pak rjekny jandźelej: Kak so to stanje, hdyž muža ……….?“ (1,34).
  A. nimam
  B. njeznaju
  C. njespóznawam
 4. „A hlej, tež Hilžbjeta, twoja přiwuzna, je podjała syna w swojej starobje, a tutón měsac je jej ………., kotraž rěka njepłódna“ (1,36).
  A. šesty
  B. druhi
  C. pjaty
 5. „Marija praji: Hlej, sym ………. Knjeza, stań so mi po twojim słowje. A jandźel woteńdźe wot njeje“ (1,38).
  A. posłužowarka
  B. słužowna
  C. słužownica

Hana Mjechelina