2. njedźela Adwenta (Mt 3,1-12)

 1. „W tych dnjach .......... Jan Křćenik a prědowaše w judejskej pusćinje“ (Mt 3,1).
  A. wuńdźe
  B. so zjewi
  C. wustupi
 2. „Nakazajće so, přetož přibližiło je so .......... kralestwo!“ (Mt 3,2).
  A. njebjeske
  B. Bože
  C. rajske
 3. „Tón to mjenujcy je, kotrehož měni profet .......... ze słowami“ (Mt 3,3a).
  A. Isaias
  B. Jeremija
  C. Amos
 4. „Hłós wołaceho w pusćinje: Přihotujće Knjezej .........., runajće jemu šćežki!“ (Mt 3,3bc).
  A. pućik
  B. sćežku
  C. puć
 5. „Jan sam pak měješe .......... z kamelowych kosmow a kožany pas wokoło bjedrow. Skóčki a dźiwi měd běchu jeho jědź“ (Mt 3,4).
  A. woblek
  B. drastu
  C. draby

DJD