600. róčnica „Wo kročenju za Chrystusom“

W lěće 1418 bu prěni króć kniha Wo kročenju za Chrystusom wudata. Z jeje awtorom, kaž so to powšitkownje měni, bě Tomaš a Kempis (1379–1471), rjadnik rjadu kanónikow regularnych swj. Hawštyna.

To je dźensa, po Swjatym Pismje, najbóle znata a čitana křesćanska knižka. Z jeje hłownej temu, kaž to paji hižo pomjenowanje, je kročenje za Jězusom Chrystusom we wšědnym žiwjenju.

Wona wobsahuje tež wjele bibliskich citatow a komentary k nim. Jedyn z nich je sćěhowacy. Awtor pisa, zo wjele ludźi słyša Ewangelij, tola jenož někotři z nich maja žadosć za Bohom (Prěnja kniha, I. kapitel, 2. sada).

Cyle wulkotne wobkedźbowanje. Słuchajo na swjate sćenje ma so w nim nic starodawne podawizny słyšeć, ale hłós žiweho Boha.      

DJD