Nět meja na zeleni so debi z kwětkami.
Pój na nje hladać, Knjeni, kak wšo so pisani!
Ty kralowna sy meje, ta wopyt Twój sej přeje:
Marija, Marija, Ty Meje kralowna!

Michał Nawka