Nadźijamy so, zo zrozumja naši wěriwi wulki wuznam Božeho słowa, kotrež naše žiwjenje wožiwja a nam prawy puć k Bohu pokazuje!

Kulowčan