Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Jutrownik 2019 / 19. Jutrownika

19. Jutrownika

„A Judaš wza sej kohortu wojakow a słužownikow wyšich měšnikow a farizejow a dźěše z latarnjemi, smólnicami a brónjemi“ (Jan 18,3).

Jězusowy wučomnik Judaš dźěše z wobrónjenymi wojakami Jězusa zajeć. Z tym wón pokaza, zo njeje Jězusa jako Messijasa póznał. Bě njewěriwy. Je naše stawstwo w Cyrkwi tež jenož zwjeršne abo prócujemy so, Bože poselstwo we wutrobje přiwzać a z tym Bože kralestwo twarić?

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung