Kwiz 5

Luby čitarjo, před tobu je jedyn foto, na kotrymž steja postawy swjateje swójby: Józefa, Jězusa a Marije. Młody Jězus, kaž widźimy, ma tule načerwjene włosy. A kajki ma to teologiski woznam?