Wobraz swj. Lukaša z Kulowa

Na wjerchu zakristje kulowskeje cyrkwje su mólby swjatych sćenikow. Wone maja wjele zromadneho, ale tež někotre wosebitosće, wosebje wobraz swjateho Lukaša.

Tuž luby čitarjo SPDE namakaj, prošu, tótu wosebitosć a napisaj, što wona wo swjatym Lukašu jako čłowjeku wupraja.

DJD