Byrnjež bych chodźił ...

Česćena redakcija SPDE, wotmołwjejo na Kwiz 2: Wobraz „Wěra a nadźija“ a Pslam 23 ma so rjec, zo dopomina wobraz wot Mario Ošika z Worklec na štwórtu stučku 23. psalma: „Byrnjež bych chodźił w ćěmnych dołach, njeboju so złeho, dokelž ty sy ze mnu“.

Hana Mjechelina