Pont du Gard

Luby čitarjo,

zašłu njedźelu sy na titulnej stronje SPDE wobraz tak mjenowaneho Pont du Gard w Francoskeje widźał. Pod nim běše wuprajenje Jězusa Chrystusa: Ja sym puć a prawda a žiwjenje (Jan 14,6b). A kajki zwisk ma tutón wobraz z naspomnjenym wuprajenjom? Wotmołwu pósćel prošu na adresu kontakt[at]swjate-pismo.de.

S. Chrystamarija