2016 02 04

Česćenaj wobdźěłarjej SPDE, dźakuju so za Wašu iniciatiwu! Sym website hnydom přelistowała.  Cyle wosebity zajim je zbudźiła  ikonografija a symbolika postawy Róžečanskeje Maćerje Božeje.

Z přećelnym postrowom

Marka Cyžowa, Lejno