Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Wulki róžk 2019 / 31. Wulkeho róžka

31. Wulkeho róžka

„Ma-li štó wuši k słyšenju, njech słyši!“ (Mk 4,23).

Wuši su čłowjekej datej wot Stworićela k słyšenju. Měł słyšeć to, štož je rjane a trěbne k pomocy, a potom tež zeznać prawdu wo Bohu, sebi a swěće. Potajkim słuchać – zrozumjeć – přiwzać a po tym so měć – to je nadawk kóždeho z nas, kiž so ze słowom Božim kóždy dźeń konfrontuje.

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung