Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Wulki róžk 2019 / 25. Wulkeho róžka

25. Wulkeho róžka

„Tych pak, kiž budźeja wěrić, budźeja tute znamjenja přewodźeć. W mojim mjenje budźeja złych duchow wuhonjeć, budźeja rěčeć w nowych rěčach“ (Mk 16,17).

Swojim wučomnikam přikaza Jězus do wšeho swěta Bože poselstwo njesć a slubi wěriwym Božu přitomnosć, kiž so jewi na wšelakore wašnja. Tam, hdźež je žiwa wěra, knježi přezjednosć, pokoj a zbožowne žiwjenje. Jich zhromadne próstwy Bóh wusłyši a žiwjenje stanje so harmoniske.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung