Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Smažnik 2019 / 5. Smažnika

5. Smažnika

„Nic wy sće Mje wuzwolili, ale Ja sym was wuzwolił a was postajił, zo byšće šli a płód njesli a zo by waš płód wostał; a zo by wam Wótc dał, wo čožkuli budźeće Jeho w Mojim mjenje prosyć“ (Jan 15,16).

Nic ja! Wón je Tón, kiž dostojnosć wuzwolenja dari. Ale nic, zo bych był změrowany: Sym wuzwoleny a tuž směm sej wěsty być! Wón ma wočakowanje na mnje. Płód, kotryž wočakuje je, zo sym k spomóženju blišich. A Wótca prosyć w Jeho mjenje, to je puć poradźenja.

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung