Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Smažnik 2019 / 4. Smažnika

4. Smažnika

„To pak je wěčne žiwjenje, zo spóznaja Tebje, jeničkeho wěrneho Boha, a Toho, kotrehož sy pósłał, Jězusa Chrystusa“ (Jan 17,3).

Jězus wě, zo powjedźe Jeho puć na křiž, tola runje tutón puć je wokrasnjenje Boha. Přetož přez Swoju smjerć a Swoje zmortwychstanjenje wjedźe Jězus čłowjeka k jutrownemu dobyću nad smjerću. Wón daruje nam wěčne žiwjenje.

BJ

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung