Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Smažnik 2019 / 3. Smažnika

3. Smažnika

„Jězus jim wotmołwi: Wěriće nětko?“ (Jan 16,31).

Japoštoljo wuznachu Jězusej swoju wěru hačrunjež njebě hišće dospołna. Wšako so to w Jeho ćerpjenju wopodstatni jako wšitcy rozćěkachu. Woni pak su tola wot Jězusa nawuknyli wo swojej wěrje swědčić, samo pozdźišo z podaćom swojeho žiwjenja w martrartswje. Naša wěra ma tež rosć a w přećiwnosćach žiwjenja so stajnje a bóle wuwiwać. Wona ma so pokazać we swědčenju druhim ludźom.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung