Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Smažnik 2019 / 25. Smažnika

25. Smažnika

„Zastupće z wuskimi wrotami, přetož šěroke su wrota a šěroki je puć, kiž do zahuby wjedźe, a wjele je tych, kiž po nim kroča“ (Mt 7,13).

Z wuskimi wrotami su njebjesa měnjene. Štóž je swěrnje po wěrje žiwy, tón „płuwa“ často přećiwo masy, kotraž lóchši puć woli a město paćerja a njedźelskich kemšow druhe zaběry pyta. Jězus poruči nam wědomje a zmužiće naše žiwjenje na Boha a blišeho wusměrić.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung