Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Smažnik 2019 / 18. Smažnika

18. Smažnika

„Zo byšće byli dźěći wašeho njebjeskeho Wótca. Přetož Wón da Swojemu słóncu schadźeć nad złymi a dobrymi a dešćować na sprawnych a njesprawnych“ (Mt 5,45).

Da słóncu schadźeć nad złymi a dobrymi... Z jedneje strony ma to cyle pozitiwny woznam. Bóh lubuje kóždeho čłowjeka. Z druheje pak strony nastawa logiske prašenje za zmysłom wěry a moralki: Čehodla mam swjaty być a do Boha wěrić, jelizo Wón tak a tak nječini žanoho rozdźěla mjez dobrym a złym? Hm..!?

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung