Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Smažnik 2019 / 17. Smažnika

17. Smažnika

„A tomu, kiž chce z tobu prawować a ći twoju suknju wzać, přewostaj tež swój płašć!“ (Mt 5,40).

We słowje prawować tči słowo prawo. Znajemy wšelake formy prawa: žiwjenske prawo, dźěłowe, cyrkwinske atd. Prawo rjaduje towaršnostny porjad mjez ludźimi. Prawo móže so pak tež znjewužiwać na jenož swójsku lěpšinu. Jězus wuči nas, radšo lěpšinu blišeho pytać a jeho samo hišće wobdarić, jeli wón to trjeba.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung