Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Smažnik 2019 / 15. Smažnika

15. Smažnika

„Ani na zemju, dokelž je wona podnošk Jeho nohomaj, ani na Jerusalem, dokelž je to město wulkeho Krala.“ (Mt 5,35).

W tej sadźe dźe wo přisahu a jeje dodźerženju w Starym Zakonju. W Nowym Zakonju wotpokaza Jězus přisahanje scyła. Kóždy ma we swojich słowach sprawny być, tak zo ani njeje trjeba přisahać. Naše słowa maja dobre zmyslenje napřećo blišemu zwuraznić.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung