Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Smažnik 2019 / 11. Smažnika

11. Smažnika

„Ani njezaswěćiš swěcu a stajiš ju pod sudobjo, ale na swěčnik, zo by wšěm swěćiła, kiž su we domje“ (Mt 5,15).

Swěca je wobraz za žiwu a skutkowacu wěru. Jězus wočakuje wot Swojich wučomnikow, zo Jeho poselstwo druhim wozjewja, ale nic jenož ze słowami, ale wosebje ze skutkami lubosće. Wěra křesćanow ma wuprudźeć na blišich, zo woni Boha póznaja. Serbske přisłowo praji: Bohu k česći a blišemu k spomóženju!

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung