Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Smažnik 2019 / 1. Smažnika

1. Smažnika

„To sym k wam z wobrazami rěčał. Přińdźe hodźina, hdyž njebudu wam hižo wobraznje rěčeć, ale budu zjawnje wo Wótcu powědać“ (Jan 16,25).

Prěni dźěl předležaceje sady poćahuje so na etapu zjawneho zemskeho žiwjenja Jězusa Chrystusa. Wona traješe něhdźe 3 lěta. To běše čas wozjawnjenja Božeho kralestwa, tuž powědanja tež wo Wótcu. Za to wužiwaše Wón wšelakore wobrazy (To sym k wam z wobrazami rěčał). A druhi dźěl tuteje sady měni něšto scyła druhe. Tu dźe najskerje wo situaciju w žiwjenju po žiwjenju. Tež tam budźe wuknjenje, dokelž Bóh wostanje čłowjekej přeco z jednym potajstwom, samo w njebjesach (Přińdźe hodźina…,budu zjawnje wo Wótcu powědać).

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung