Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Róžownik 2019 / 25. Róžownika

25. Róžownika

„Dopomńće so na słowo, kotrež sym wam rjekł: Słužownik njeje wjetši hač jeho knjez! Jeli su Mje přesćěhali, budźeja tež was přesćěhać, jeli su moje słowo zachowali, zachowaja tež waše“ (Jan 15,20).

W komunistiskim času bě wočiwidne, zo Cyrkej a křesćanow potłóčowachu, a to w šuli kaž tež w zawodach. Dźensa mamy swobodu, ale wěra je mnohim zadźěwk a wobmjezowanje. Tuž je tež dźensa wažne, zo jasnje našu wěru jako wosobinske přećelstwo z Jězusom Chrystusom wuznawamy. A z tym druhich za Njeho dobudźemy.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung