Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Róžownik 2019 / 18. Róžownika

18. Róžownika

„Jězus jemu wotmołwi: Tajke časy sym z wami, a njejsy Mje spóznał, Filipje? Štóž Mje widźi, tež Wótca widźi. Kak móžeš prajić: Pokaž nam Wótca?“ (Jan 14,9).

Zo je čłowjek z wobrazom Boha, to wědźeše hižo awtor prěnjeho kapitla Knihi Genezis, kiž napisa, zo buchu ludźo po wobrazu Boha stworjeni (1,26–27). Tuž hižo dohło dosć před sčłowječenjom Syna Božeho. Tohodla by so móhło rjec, zo kóždy čłowjek dopomina na Boha. Njehladajo pak na to ma tute Jězusowe štóž Mje widźi, tež Wótca widźi cyle wosebity a originalny woznam. My smy jeno po wobrazu Božim stworjeni (kopija) a Wón je sam wobraz Boži (original).

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung