Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Róžownik 2019 / 16. Róžownika

16. Róžownika

„Njepraju to wo was wšěch – Ja wěm, kotrych sym wuzwolił, ale zo by so Pismo dopjelniło: Kotryž ze Mnu chlěb jě, přećiwo Mni swoju pjasć pozběhnje“ (Jan 13,18).

Rěč je tu wo Judašu, kotremuž lubosć pobrahowaše. Jězus wědźeše, zo budźe přez njeho přeradźeny. Wostanje tola potajnstwo, čehodla dawaja ludźo, kotřiž su nimo jim wopokazaneje dobroćiwosće a lubosće tola zwólniwi, w swojej złósći wotpłaćić dobro ze złym.

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung