Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Róžownik 2019 / 13. Róžownika

13. Róžownika

„Tomu wrotar wotwěra, a wowcy jeho hłós słyša, a Wón woła swoje wowcy z mjenom a wuwodźa je won“ (Jan 10,3).  

Prawy Pastyr je Jězus Chrystus, kiž znaje kóždu wowcu, to rěka kóždeho čłowjeka z mjenom. A ći, kiž so wokoło Njeho hromadźa słyša jeho hłós a sćěhuja Jeho. Pastyr Jězus Chrystus lubuje swoje wowcy, to rěka kóždeho čłowjeka a chce jemu zbožo zawěsćić. Na Jězusowy hłós słuchamy, hdyž jeho słowo słyšimy na Božej mši a je čitamy w Swjatym Pismje a po nim we wšědnym žiwjenju jednamy.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung