Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Pražnik 2019 / 13. Pražnika

13. Pražnika

„Tuž so jich njebojće, ničo njeje zakryte, štož by so njewotkryło, ani potajne, štož by so njezhoniło“ (Mt 10,26).

Štóž Jězusa sćěhuje, kaž japoštoljo, změje tež z ćerpjenjom ličić. Toho so woni njesmědźa bojeć. Za wozjewjenje Božeho poselstwa je trěbna zmužitosć, zwólniwosć a wutrajnosć. Hdźež Duch Swjaty skutkuje, tam so ludźo za Boha zahorja. A z tym tež mjezsobna zhromadnosć a přećelnosć přiběratej.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung