Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Nalětnik 2019 / 9. Nalětnika

9. Nalětnika

„A Lewi wuhotowa jemu w swojim domje wulku hosćinu. Wulka bě syła cłownikow a druhich, kiž sedźachu z nimaj za blidom“ (Lk 5,29).

Jězus přeprosy cłownika Lewija, zo by Jeho sćěhował. Cłownicy płaćachu pola Židow jako wobšudnicy a hrěšnicy. A tuž so farizejojo nad tym pohóršachu. Lewi pak bě połny radosće a wuhotowa wulku hosćinu a přeprosy swojich přećelow, kiž běchu tohorunja cłownicy. To nam pokazuje, zo Jězus kóždeho přeprošuje, kiž je dobreje wole, Jeho sćěhować.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung