Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Nalětnik 2019 / 5. Nalětnika

5. Nalětnika

„Zo by njedóstał sto króć telko: Nětko w tutym času domy, bratrow, sotry, maćerje, dźěći a pola, byrnjež pod přesćěhanjemi, a w přichodnym swěće wěčne žiwjenje“ (Mk 10,30).

Jězus je japoštołow powołał, zo bychu Ewangelij wo Božim kralestwje wozjewili a za to wšitko wopušćili. Wón jim slubi, zo jim hižo w tutym swěće wšitko naruna a jich w njebjesach z wěčnym žiwjenjom wozboži. Naš nadawk wobsahuje tohorunja Bože poselstwo horliwje druhim posrědkować. A z tym sej wěčne zbožo zaručić.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung