Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Nalětnik 2019 / 29. Nalětnika

29. Nalětnika

„A lubuj Knjeza, swojeho Boha, z cyłeje swojeje wutroby a z cyłeje swojeje duše a z cyłeje swojeje mysle a z cyłeje swojeje mocy!“ (Mk 12,30).

Kak móžemy Boha lubować, hdyž Jeho njewidźimy? Hdyž w kóždym čłowjeku wobraz Boha zeznajemy, potom wěmy, što je trjebne, zo bychmy Bohu našu lubosć wopokazali. Wězo je tež wažne, zo w modlitwje Boha chwalimy, so Jemy dźakujemy, Jeho prosymy, ale naša lubosć ma so předewšem w dobrym wobchadźe z blišim(i) pokazać.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung