Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Nalětnik 2019 / 2. Nalětnika

2. Nalětnika

„Zawěrno praju wam: Štóž njepřijmje Bože kralestwo kaž dźěćo, njezastupi do njeho“ (Mk 10,15).

Wukńće wot dźěći a stańće so kaž dźěći před Bohom. Ludźo widźa w dźěsću přichodneho dorosćeneho. Jězus widźi w dorosćenym zhubjene dźěćo. Dorosćeni njepraja hižo Bohu „Abba-Wótče“, a dyrbja to znowa nawuknyć, dokelž móžeš kralestwo Bože jenož wot Boha přijimać, ale nic sej je pola Boha zasłužić.

ŠD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung