Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Małki róžk 2019 / 9. Małkeho róžka

9. Małkeho róžka

„A wotjědźechu z čołmom na samotnu stronu, hdźež běchu sami za so“ (Mk 6,32).

Z japoštołami chodźeše Jězus po kraju, wučeše lud a chorych wustrowješe. Tež za japoštołow bě tajki dźeń napinacy. Jězus to wědźeše a staraše so wo wotpočink w samoće. Kóždy čłowjek trjeba po napinacym dźěle, hač je to powołanje, domjacnosć abo wozjewjenje Božeho poselstwa, přestawku. Njewočakujmy tohodla jenož słužbu, ale myslmy tež na to, zo je wotpočink trěbny.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung