Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Małki róžk 2019 / 7. Małkeho róžka

7. Małkeho róžka

„Jeno sandale na nohi, ani so njewoblekali dwě sukni!“ (Mk 6,9).

Mało materijelneho wobsedźić rěka měnje starosćow wo swětne naležnosće a zdobom swoboda, kotraž woznamjenja wjace časa za duchowne wěcy a wotewrjenosć za Boha a ludźi. W tutej swobodźe je čłowjek bóle aktiwny, kreatiwny a radostny, dokelž w jeho žiwjenju je być wažniše hač měć.

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung