Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Małki róžk 2019 / 28. Małkeho róžka

28. Małkeho róžka

„Hdyž će twoja ruka k hrěchej wabi, wotrub ju! Lěpje je ći, bjez ruki zastupić do wěčneho žiwjenja, hač z woběmaj rukomaj woteńć do hele, do wohenja, kiž ženje njehasnje“ (Mk 9,43).

To woznamjenja: Jeli će něštožkuli do hrěcha wabi, hačrunjež přijomne a wužitne było, tola maš so radikalnje wot toho dźělić a to wobeńć! Móc k wobstaću w spytowanjach nańdźeš přez modlitwu a tež myslo na warnowanje Jězusa wo wěčnym wohenju w heli.

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung