Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Małki róžk 2019 / 25. Małkeho róžka

25. Małkeho róžka

„Wón so jich wopraša: Što so z nimi wurěčujeće?“ (Mk 9,16).

Nan bě swojeho syna, kiž bě wot złeho ducha wobsydnjeny k Jězusowym wučomnikam přiwjedł, zo bychu woni jeho hojili. Tola jim so to njeporadźi. Jězus jim wotmołwi, zo so zły duch jenož z modlitwu, krutej wěru a posćenjom wućěrić hodźi. To je tež namołwa na nas, z modlitwu a paćerjom w tajkim padźe jednać.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung