Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Małki róžk 2019 / 21. Małkeho róžka

21. Małkeho róžka

„Tu so jich wopraša: Wy pak, što prajiće wy, štó ja sym? Pětr jemu wotmołwi: Ty sy Messijas“ (Mk 8,29).

Kaž tehdy japoštołow, tak tež dźensa so nas, tebje wosobinsce, Jězus praša: Štó ja za tebje sym? Pětr je wažnu wotmołwu dał: Sy Messijas, kotryž měł Israelej a swětu wumóženje přinjesć, a załožić kralestwo, kotrež ženje njezańdźe. Kajku wotmołwu pak daš ty? Štó je za tebje Jězus, kajke měsnto dawaš Jemu dźensa w swojim žiwjenju?

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung