Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Małki róžk 2019 / 13. Małkeho róžka

13. Małkeho róžka

„Štóž ma wuši k słyšenju, słyš!“ (Mk 7,16).

Zmysłowe organy, kotrež su čłowjekej date, su trěbne. Runje w tutym krótkim wuprajenju so to jewi. A słowo „zmysł“ wjedźe do zrozumjenja. Potajkim: Štóž ma wuši k słyšenju, njech słucha za tym, štož słyši, na zmysł toho, štož so praji.

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung