Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Jutrownik 2019 / 8. Jutrownika

8. Jutrownika

„Jězus jim wotmołwi: Hačkuli Ja sam wo sebi swědču, je moje swědčenje prawe, přetož wěm, wotkal sym přišoł a hdźe du; wy pak njewěsće, wotkal sym přišoł a hdźe du“ (Jan 8,14).

Jězus wě wotkal Wón je přišoł a dokal dźe. Z nami ma podobnje być. My dyrbimy tohorunja swoje korjenje (wotkal) a směr swojeho žiwjenja (dokal) znać. To prěnje kaž tež to druhe ma dwě płoninje: swětnu a nabožnu. Na swětnej płoninje woznamjenitej wotkal a dokal swójke stawizny a wosobinske žiwjenske cile. A nabožna płonina wotkal a dokal rěka w Bohu žórło kaž tež dopjelnjenje žiwjenja póznać.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung