Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Jutrownik 2019 / 5. Jutrownika

5. Jutrownika

„Hdyž běchu jeho bratřa na swjedźeń wotešli, woteńdźe tež wón, nic zjawnje, ale móhł rjec tajnje“ (Jan 7,10). 

Jězus je zawěsće měł prawe začuće wo tym, što ludźo wo Nim mysla. Mnozy su sej Messijasa hinak předstajili hač tuteho Jězusa, kiž bě čłowjek kaž ty a ja a potom hišće ze swójskeje wokoliny. Čehodla woteńdźe Wón hewak „móhł rjec tajnje“. Swjaty Franc Saleski měni: Hdyž prajimy, zo njemóžemy Boha namakać a zo so nam zdawa, jako by Wón daloko wot nas zdaleny był, tak chcemy z tym lěpje rjec, zo njezačuwamy jeho přitomnosće. Je mi napadło, zo mnozy žadyn rozdźěl nječinja mjez Bohom a začućom wo Bohu, mjez wěru a začućom wěry, a to je wulki zmylk.

GN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung